DECEMBRSKO OBDAROVANJE FALA SLONČKA

01. december 2022

Pošlji račun, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh izdelkov Fala (kislo testo Fala, sveži ali suhi kvas Fala). Vsak sodelujoči prejme NOVO KNJIŽICO RECEPTOV FALA SLONČKA, ta pa bo žrebal tudi 5 prejemnikov KUHINJSKE TEHTNICE FALA.
Nagradna igra poteka v trgovinah Mercator, poličnik z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), kislem testu Fala in suhem kvasu Fala (suhi izdelki za peko).
Nagradna igra poteka od 1. 12. do 31. 12. 2022.

Poličnik Mercator


SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).
POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 12. do 31. 12. 2022 po pošti (navadni ali elektronski) račun, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh Fala izdelkov v trgovini Mercator. Račun je potrebno skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, kraj bivanja) poslati na naslov Lesaffre Slovenija, Obrtniška 6f, 1370 Logatec (s pripisom »Mercator«) oziroma fotografijo računa na fala.sloncek@gmail.com (naslov sporočila: »Mercator). Posameznik lahko sodeluje večkrat, prejme lahko največ tri knjižice receptov.
PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Ob koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje, na katerem bo izžrebanih pet prejemnikov kuhinjske tehtnice Fala, vsak sodelujoči pa bo po pošti prejel tudi novo knjižico receptov Jesenske dobrote Fala Slončka.
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.kruhinpotica.com.
VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com
Logatec, 1. 12. 2022
Lesaffre Slovenija d. o. o.

Poličnik Mercator
0