Fala slonček nagrajuje ob začetku šolskega leta v trgovinah tuš

30. avgust 2019

Pošlji Fala Slončku ovitek kvasa in kislega testa Fala – 40 izžrebancev prejme otroški kuhinjski predpasnik.

Nagradna igra poteka od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019. 

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki) in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).

Tus_letak_KT_08_19_Page_1

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 9. 2019 do vključno 30. 9. 2019 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom Tuš) ovitek kvasa in kislega testa Fala.

Posameznik lahko sodeluje večkrat.

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Po koncu nagradne igre bomo izžrebali 40 dobitnikov otroških predpasnikov. Nagrade bodo poslane po pošti.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com.

Logatec, 28. 9. 2019

Lesaffre Slovenija d.o.o.

Tus_letak_KT_08_19_Page_1
0