Fala slonček nagrajuje v trgovinah spar

15. marec 2021

Kupi vsaj dve vrečki kislega testa Fala, embalaži pošlji Fala Slončku, ta bo po koncu nagradne igre vsakemu poslal nožek za zarezovanje testa, izžrebani pa bodo tudi trije

prejemniki šamotne plošče za peko kruha in pic.

Fala_letak_02_21_105x74_spar copy

Nagradna igra poteka v trgovinah Spar in Interspar, letak z nagradno igro najdete ob kislem testu Fala.

Nagradna igra poteka od 12. 3. do 12. 4. 2021.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen

Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen

Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 12. 3. do vključno 12. 4. 2021 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Spar«) embalažo ali odrezek embalaže dveh kislih test Fala.

Sodelujete lahko tudi tako, da organizatorju nagradne igre pošljete fotografijo svoje pomladne kvašene dobrote (s pripisom »Spar).

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen

Vsak sodelujoči prejme po pošti ob koncu nagradne igre nožek za zarezovanje testa, izžrebani pa bodo tudi trije prejemniki šamotne plošče za peko kruha in pic. Dobitniki bodo o tem obveščen po pošti.

Posameznik lahko sodeluje večkrat, prejme lahko največ tri nožke za zarezovanje testa.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen

Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga).

Logatec, 10. 3. 2021

Lesaffre Slovenija d. o. o.

Fala_letak_02_21_105x74_spar copy
0