FALA SLONČEK PEČE Z OTROCI

30. april 2023

Fala Slončku pošlji recept vaše najljubše kvašene sladice, ki jo pripravljate skupaj z otroci in fotografijo računa iz trgovine Tuš, na kateri je razviden nakup vsaj enega Fala izdelka.
Fala Slonček bo izžrebal prejemnike:
• 20 x komplet: pobarvanka in barvice
• 10 x otroški predpasnik Fala

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).
Nagradna igra poteka od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 5. do vključno 30. 6. 2023 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) ali na fala.sloncek@gmail.com recept vaše najljubše kvašene sladice, ki jo pripravljate skupaj z otroci in račun/fotografijo računa, na kateri je razvide nakup vsaj enega Fala izdelka.

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Po koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje; izžrebanih bo 20 prejemnikov kompleta pobarvanke in barvic ter 10 prejemnikov otroškega predpasnika Fala. Posameznik lahko sodeluje večkrat.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija).

Logatec, 25. 4. 2023
Lesaffre Slovenija d. o. o.

Fala in tus nagrajuje
0