MOJSTER POTICE – FALA KRALJICE 2023

06. marec 2023

Splošni pogoji za sodelovanje v natečaju MOJSTER POTICE – FALA KRALJICE 2023

SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen
Organizator dogodka je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovne znamke FALA.

Organizator dogodka bo poskrbel za:

• pošteno in nepristransko ocenjevanje sodelujočih v natečaju,

• primeren prostor, kjer se bo odvijal zaključni izbor in podelitev častnega naziva in nagrad,

• za nagrade nagradnega sklada natečaja.

POGOJI SODELOVANJA

2. Člen
Pogoj prijave na natečaj:

• uporaba kvasa FALA kot eno od sestavin v recepturi,

• sodelujoči mora potico speči sam (brez tuje pomoči),

• recept s sestavinami in postopkom mora biti zapisan tako, kot je bila potica, ki sodeluje v natečaju, dejansko pripravljena

• ocenjevale se bodo le klasične okrogle potice in ne potratne potice.

• obvezna udeležba prijavljenega ali predstavnika prijavljenega s prijavljeno potico na zaključnem dogodku 15. aprila 2023.

Na natečaju lahko tekmuje vsaka polnoletna oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje na tekmovanju predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Lesaffre Slovenija d.o.o ali njihovi najožji družinski člani.

PRAVILA TEKMOVANJA

3. Člen

Tekmovalci se lahko prijavijo na tekmovanje do 11. aprila 2023 do polnoči tako, da pošljejo na elektronski naslov fala.sloncek@gmail.com, na FB stran Fala Slonček ali po redni pošti natančno napisan recept za potico (s sestavinami in postopkom) in svojimi podatki (ime, priimek, naslov/elektronski naslov, kontaktna številka). Fotografija potice ni obvezna.
Vsi prijavljeni na natečaj bodo vabljeni na zaključni dogodek, na katerem bo komisija ocenila vse prijavljene potice. S prijavo vsak sodelujoči potrjuje svojo udeležbo na zaključnem dogodku, saj bo izbor Mojster potice - FALA kraljice potekal brez predhodnega pred-izbora finalistov.

Posameznik lahko sodeluje z več recepti.

Na finalnem izboru se bo podelila glavna nagrada za najboljšo potico, katere avtor/ica bo prejel/a naziv MOJSTER POTICE – FALA KRALJICE, nagrada za najbolj inovativno potico in nagrado za najboljšo potico po izboru publike.

Osrednji dogodek bo v soboto, 15. aprila 2023 v Ljubljani v prostorih Catering Lab (Kavčičeva 66, Ljubljana), o točnem programu bodo sodelujoči obveščeni v tednu pred dogodkom. Vsi prijavljeni tekmovalci bodo na ta dogodek prinesli svoje cele potice za potrebe strokovnega ocenjevanja. Pri ocenjevanju potic bodo poleg strokovne komisije sodelovali tudi vsi finalisti in obiskovalci. Sledilo bo ocenjevanje, zabavni program, razglasitev najboljše potice in prijetno druženje s prigrizki in pijačo.

NAGRADE

4. Člen
Vsi sodelujoči bodo nagrajeni s paketom Fala praktičnih nagrad in mokami Mlinotest.

Glavna nagrada za klasično potico je poleg prestižnega naziva Mojster potice – FALA kraljice 2022 še 150 € in enoletna naročnina na kuharsko revijo Pet zvezdic.

Nagrada za najbolj inovativno potico je 100€ in enoletna naročnina na kuharsko revijo Pet zvezdic.

Nagrada za najboljšo potico po izboru publike je 70 € in enoletna naročnina na revijo 5 zvezdic.

Nagrade ni možno zamenjati za drugo vrsto nagrade, niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini, ki jo poravna za nagrajence organizator.

Za prevzem nagrade mora zmagovalec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in davčno številko.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

5. Člen
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju.

Sodelujoči se strinja, da organizator objavi ime in priimek tekmovalcev ter slike sodelujočih in njihovih izdelkov na svojih spletnih straneh (Facebook, Kruhinpotica.com) in v drugih medijih za potrebe komuniciranja in promoviranja blagovne znamke FALA.


Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: fala.sloncek@gmail.com


Logatec, 1. 3. 2023

Lesaffre Slovenija d.o.o.

Mojster Potice Fala Kraljice
0