OSVOJI UDELEŽBO NA DELAVNICI PEKE KROFOV_TUŠ

04. januar 2023

Pošlji račun, iz katerega je razviden nakup kislega testa Fala in kvasa Fala (sveži ali suhi) v trgovinah Tuš. Račun pošlji Fala Slončku (Lesaffre Slovenija, Obrtniška 6f, Logatec / fala.sloncek@gmail.com). Fala Slonček bo izžrebal deset sodelujočih, ki se bodo udeležili brezplačne Slončkove delavnice peke krofov in pet prejemnikov paketa praktičnih nagrad Fala.

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).
Nagradna igra poteka od 3. 1. 2023 do 28. 2. 2023.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 3. 1. do vključno 28. 2. 2023 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) ali na fala.sloncek@gmail.com račun oziroma fotografijo računa, iz katerega je razviden nakup kislega testa Fala in svežega ali suhega kvasa Fala.


PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Po koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje; izžrebanih bo deset sodelujočih, ki se bodo udeležili brezplačne Slončkove delavnice peke krofov in pet prejemnikov paketa praktičnih nagrad Fala.
Posameznik lahko sodeluje večkrat.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija).

Logatec, 23. 12. 2022
Lesaffre Slovenija d. o. o.

Fala Sloncek nagrajuje_TUS trgovina
0