PEČEMO S FALA SLONČKOM_Trgovine TUŠ

05. maj 2022

Pošlji račun, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh Fala izdelkov v trgovini Tuš in se poteguj za udeležbo na Slončkovi delavnici peke kvašenega peciva.
Račun pošlji Fala Slončku (ali fotografijo računa na fala.sloncek@gmail.com). Žrebanje nagrad: 5 x udeležba na Fala delavnici peke kvašenega peciva, 5 x paket praktičnih nagrad Fala

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).
Nagradna igra poteka od 27. 4. do 30. 6. 2022.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 27. 4. do vključno 30. 6. 2022 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) ali na fala.sloncek@gmail.com račun oziroma fotografijo/scan računa, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh Fala izdelkov v trgovini Tuš (sveži, suhi kvas, kislo testo Fala).

Posameznik lahko sodeluje večkrat.

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Po koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje nagrad. Izžrebanih bo 5 udeležencev Fala delavnice kvašenega peciva in 5 dobitnikov paketa praktičnih nagrad Fala. Dobitniki nagrad bodo o nagradi obveščeni po pošti.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija).

Logatec, 21. 4. 2022
Lesaffre Slovenija d. o. o.

tusomanija
0