Poletna nagradna igra FALA slončka v trgovinah jager

24. maj 2021

Kupi kislo testo Fala in sveži ali suhi kvas Fala (najmanj dva izdelka) in ovitka pošlji Fala Slončku. Vsak sodelujoči bo prejel nakupovalno vrečko iz blaga Fala.

Jagros_letak_A6_05_21_-1 copy

Nagradna igra poteka v trgovinah Jager, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).

Nagradna igra poteka od 1. 6. do 31. 7. 2021.   

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen

Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen

Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 6. do vključno 31. 7. 2021 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Jager«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) ovitka dveh izdelkov Fala (kislo testo Fala in sveži ali suhi kvas Fala).

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen

Po koncu nagradne igre bo organizator vsakemu sodelujočemu poslal po pošti nakupovalno vrečko iz blaga Fala.

Posameznik lahko sodeluje večkrat, prejme največ tri nakupovalne vrečke iz blaga.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen

Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija),

Logatec, 20. 5. 2021

Lesaffre Slovenija d. o. o.

Jagros_letak_A6_05_21_-1 copy
0