Poletna nagradna igra FALA v trgovinah tuš

03. julij 2019

Fotografiraj svojo poletno kvašeno dobroto s kocko Fala in kislim testom Fala ter pošlji fotografijo Fala Slončku. Nagradna igra poteka od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019. 

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki) in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 7. 2019 do vključno 31. 8. 2019 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom Tuš) ali na fala.sloncek@gmail.com fotografijo svoje poletne kvašene dobrote. Posameznik lahko sodeluje večkrat.

Tus_letak_KT_06_19web-1 copy

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
6. septembra bomo izžrebali po 20 dobitnikov knjižic receptov, predpasnikov in kuhinjskih krp, skupaj bo izžrebanih 60 dobitnikov nagrad. Nagrade bodo poslane po pošti.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com.

Logatec, 28. 6. 2019

Lesaffre Slovenija d.o.o.

Tus_letak_KT_06_19web-1 copy
0