Pravilnik o nagradni igri »Koristi in slabosti uživanja kvasa«

16. maj 2016

1. člen

Organizator nagradne igre »Koristi in slabosti uživanja kvasa« je podjetje Bonopan d.o.o. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki upoštevajo navodila nagradne igre ter izpolnijo zahtevane pogoje.

2. člen

Cilj nagradne igre je zbrati čim več informacij o splošnem vedenju javnosti glede koristi in slabosti uživanja kvasa in njegovega vpliva na naše zdravje in počutje obiskovalcev preko facebook strani Fala Slonček. S tem želimo začeti dialog s splošno javnostjo o tem kaj o koristih in slabostih uživanja kvasa potrjujejo znanstvena dognanja in odpreti forum, kjer se bomo srečali s konstrukti na temo.

3. člen

Nagradna igra traja v obdobju od 16.5.2016 do 22.5.2016.

4. člen

Pravila sodelovanja:v nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki do 22.5.2016 odgovori na zastavljeno vprašanje, objavljeno na Facebook strain Fala Slonček: Koristi in slabosti uživanja kvasa,da lahko prejme nagrado mora poslati svoja podatke na zasebno sporočilo Fala Slončka ali na elektronsko pošto: fala.sloncek@gmail.com,udeleženec v nagradni igri dovoljuje uporabo zbranih mnenj podjetju Bonopan d.o.o. za potrebe tržnega komuniciranja,vsak sodelujoči lahko pošlje neomejeno število odgovorov,ker vsak sodelujoči prejme nagrad; nagrada ni vezana na odgovor, ampak na posameznika, ki je sodeloval. Zato lahko prejme vsak sodelujoči le eno nagrado, kljub temu, da je morebiti prispeval več odgovorov.

5. člen

Potek nagradne igre:

Slonček Fala objavi povabilo k sodelovanju v nagradni igri dne 16.5.2016 na svoji Facebook strani, ter na spletni strani KRUH IN POTICA,

Sodelujoči mora poslati svoj odgovor v času od 16.5.2016 do 22.5.2016

vsi sodelujoči v nagradni igri prejmejo eno nagrado, ne glede na to koliko odgovorov bodo podali.

Za nagrado prejmejo knjižico receptov Slončka Fala. V primeru, da knjižico že imajo, se bo po zaključku nagradne ige izžrebalo kdo prejme katero nagrado iz nagradnega sklada.

6. člen

Podjetje Bonopan zbira odgovore na zastavljena vprašanja do zaključka nagradne igre 22.5.2016.

7. člen

Nagradni sklad:knjižice receptov »Spomladanske dobrote iz kvašenega testa«.

8. člen

V primeru, da sodelujoči že ima zgoraj omenjeno knjižico bo z žrebom določena ena izmed ostalih nagrad iz sklada:

predpasnik Fala,

majčka Fala,

tehtnica Fala,

svinčnik Fala

gospodinjski termometer Fala,

palerina Fala,

platnena vreča Fala

9. člen

Zaposleni v podjetju Bonopan in njihovi družinski člani nimajo pravice do sodelovanja v nagradni igri.

10. člen

Pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa pooblaščene osebe podjetja Bonopan in objave nagradne igre na facebook strani Fala slonček.

Logatec, dne 16.5.2016 Bonopan d.o.o.

Direktor

Mirjam Kavčič

0