PRAZNIČNA NAGRADNA IGRA - SLONČKOVA BREZPLAČNA DELAVNICA PEKE KRUHA

03. november 2023

Pošlji račun, iz katerega je razviden nakup KISLEGA TESTA FALA IN KVASA FALA (suhega ali svežega) v trgovini Tuš in se poteguj za udeležbo na BREZPLAČNI DELAVNICI PEKE KRUHA IN KRUŠNEGA PECIVA. Račun pošlji FALA Slončku (ali fotografijo računa na fala.sloncek@gmail.com).

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).
Nagradna igra poteka od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 11. do vključno 31. 12. 2023 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) ali na fala.sloncek@gmail.com račun ali fotokopijo računa, iz katerega je razviden nakup KISLEGA TESTA FALA IN KVASA FALA (suhega ali svežega) v trgovini Tuš.

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Po koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje:
10 x udeležba na BREZPLAČNI DELAVNICI PEKE KRUHA IN KRUŠNEGA PECIVA
10 x majica Fala
10 x knjižica receptov Kruh Fala Slončka

Posameznik lahko sodeluje večkrat.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija).

Logatec, 2. 11. 2023
Lesaffre Slovenija d. o. o.

Tus_brezplacna delavnica peke kruha
0