Praznična nagradna igra FALA slončka v trgovinah tuš!

04. december 2018

Pošlji fotografijo svojega kvašenega peciva in napiši, zakaj rad nakupuješ v trgovinah Tuš. Fala Slonček bo podelil 20 peharjev za kruh in 5 predpasnikov.

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, poličnik z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki) in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).


Nagradna igra poteka od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 (1 mesec).  


Tus_letak_KT_11_18_Page_1Tus_letak_KT_11_18_Page_2

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Bonopan d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1.12. 2018 do vključno 31. 12. 2018 po pošti (na naslov Bonopan d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom Tuš) ali na e-naslov (fala.sloncek@gmail.com) fotografijo svoje kvašene dobrote. Pripiše naj še, zakaj rad nakupuje v trgovinah Tuš.
Posameznik lahko sodeluje večkrat (več različnih fotografij kvašenih dobrot).

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja po koncu nagradne igre (začetek januarja 2019). Izžrebanih bo 20 dobitnikov peharja za kruh in 5 dobitnikov predpasnika Fala. Za pošiljanje nagrade mora izžrebanec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Bonopan d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski  naslov: n.jus@lesaffre.com

Logatec, 29. 11. 2018
Bonopan d. o. o.

Tus_letak_KT_11_18_Page_1
0