PRAZNIČNO OBDAROVANJE FALA SLONČKA

14. december 2023

Pošlji račun, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh izdelkov Fala v trgovini Mercator (kislo testo Fala, sveži ali suhi kvas Fala).
Fala Slonček bo izžrebal prejemnike daril:
1 x pekač s pokrovom za peko kruha
2 x šablona za posip moke
3 x predpasnik Fala

Nagradna igra poteka v trgovinah Mercator, poličnik z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), kislem testu Fala in suhem kvasu Fala (suhi izdelki za peko).
Nagradna igra poteka od 11. 12. do 31. 12. 2023.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 11. 12. do vključno 31. 12. 2023 po pošti (navadni ali elektronski) račun, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh Fala izdelkov v trgovini Mercator. Račun je potrebno skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, kraj bivanja) poslati na naslov Lesaffre Slovenija, Obrtniška 6f, 1370 Logatec (s pripisom »Mercator«) oziroma fotografijo računa na fala.sloncek@gmail.com (naslov sporočila: »Mercator«). Posameznik lahko sodeluje večkrat.

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Ob koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje, na katerem bodo izžrebani prejemniki daril:
1 x pekač s pokrovom za peko kruha
2 x šablona za posip moke
3 x predpasnik Fala

Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.kruhinpotica.com, nagrajenci pa bodo nagrade prejeli po pošti.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com.

Logatec, 11. 12. 2023

Lesaffre Slovenija d. o. o.

Mercator Fala dec
0