PRAZNIKI S FALA SLONČKOM V TRGOVINAH TUŠ

03. november 2021

Pošlji Fala Slončku račun, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh FALA izdelkov. Ta bo izžrebal prejemnike nagrad (1x pekač s pokrovom za peko kruha, 1x pehar za testo, 5x knjiga receptov 100 let receptov in spominov Fala Slončka).

 

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).

Nagradna igra poteka od 1. 11. do 31. 12. 2021.   

 

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen

Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

 

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen

Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 11. do vključno 31. 12. 2021 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) račun ali del računa, iz katerega je razviden nakup vsaj dveh Fala izdelkov (sveži ali suhi kvas ali kislo testo FALA). 

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen

Po koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje; izžreban bo en prejemnik pekača s pokrovom za peko kruha, en prejemnik peharja za testo in pet prejemnikov knjige 100 let receptov in spominov Fala Slončka. 

Posameznik lahko sodeluje večkrat.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen

Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija),

 

 

Logatec, 28. 10. 2021


Lesaffre Slovenija d. o. o.

Fala Sloncek_Nagradna Igra_Tus
0