Slončkov poletni izziv v trgovinah tuš

24. junij 2020

Kupi tri katere koli izdelke Fala (sveži ali suhi kvas ali kislo testo Fala), izreži del računa, iz katerega je razviden nakup in pošlji odrezek na naslov Fala Slončka. Vsak sodelujoči prejme Fala nakupovalno torbo iz blaga brezplačno. 

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).

Nagradna igra poteka od 1. 7. do 31. 8. 2020.   

Tus_letak_06_20-1 copy

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen

Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen

Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 7. do vključno 31. 8. 2020 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) račun ali odrezek računa, iz katerega je razviden nakup vsaj treh izdelkov Fala (sveži ali suhi kvas ali kislo testo Fala).

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen

Vsak sodelujoči prejme po pošti ob koncu nagradne igre Fala nakupovalno vrečo iz blaga brezplačno.

Posameznik lahko sodeluje večkrat, prejme pa lahko največ tri vrečke.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen

Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com.

Logatec, 19. 6. 2020

Lesaffre Slovenija d. o. o.

Tus_letak_06_20-1 copy
0