SLONČKOVO PRAZNIČNO OBDAROVANJE

08. november 2022

Pošlji Tušev račun, iz katerega je razviden nakup kislega testa Fala in kvasa Fala (sveži ali suhi). Račun pošlji Fala Slončku (Lesaffre Slovenija, Obrtniška 6f, Logatec ali fotografija računa na fala.sloncek@gmail.com)

Fala Slonček bo VSAKEMU sodelujočemu poslal novo knjižico receptov!

 Fala_Tus nagradna igra

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).
Nagradna igra poteka od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 11. do vključno 31. 12. 2022 po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) ali na fala.sloncek@gmail.com račun oziroma fotografijo računa, iz katerega je razviden nakup kislega testa Fala in svežega ali suhega kvasa Fala.


PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Po koncu nagradne igre bo organizator vsakemu sodelujočemu poslal knjižico receptov Jesenske dobrote Fala Slončka.
Posameznik lahko sodeluje večkrat, prejel bo največ tri knjižice receptov.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija).

Logatec, 2. 11. 2022
Lesaffre Slovenija d. o. o.

Fala_Tus nagradna igra
0