TRADICIONALNO SLONČKOVO ZBIRANJESREDSREV ZA ŠOLARJE

06. julij 2023

Kupi kateri koli izdelek Fala (sveži ali suhi kvas ali kislo testo Fala) in ga fotografiraj poleg poletne kvašene dobrote ali med peko. Fotografijo pošlji Fala Slončku (fala.sloncek@gmail.com). Za vsako poslano fotografijo bo Fala Slonček 1 € namenil za topel obrok in potrebščine šolarjev iz socialno ogroženih skupin, žrebal pa bo tudi 10 prejemnikov kompleta za otroke (otroški predpasnik, pobarvanka Fala in barvice).

Nagradna igra poteka v trgovinah Tuš, letak z nagradno igro najdete ob kvasu Fala (hladilniki), suhem kvasu Fala in ob kislem testu Fala (oddelek za peko).
Nagradna igra poteka od 1. 7. do 31. 8. 2023.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizator nagradne igre je podjetje Lesaffre Slovenija d. o. o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Pri nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pošlje organizatorju od 1. 7. do vključno 31. 8. 2023 na elektronski naslov fala.sloncek@gmail.com ali po pošti (na naslov Lesaffre Slovenija d.o.o., Obrtniška 6f, 1370 Logatec - s pripisom »Tuš«) skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) fotografijo kvašene poletne dobrote, na kateri je viden izdelek Fala.

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Po koncu nagradne igre bo na sedežu organizatorja potekalo žrebanje (10 prejemnikov kompleta za otroke: otroški predpasnik, pobarvanka Fala in barvice). Izžrebanci bodo nagrado prejeli po pošti.
Za vsako poslano fotografijo bo Fala Slonček 1 € namenil društvu Petka za nasmeh za topel obrok in potrebščine šolarjem iz socialno ogroženih skupin.
Posameznik lahko sodeluje večkrat.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
4. Člen
Sodelujoči dovolijo, da se njihovi podatki določen čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Organizator Lesaffre Slovenija d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: n.jus@lesaffre.com (Neža Jus, vodja marketinga Lesaffre Slovenija),


Logatec, 1. 7. 2023

Lesaffre Slovenija d. o. o.

Fala in TUs zbirata sredstva za solarje
0